Royal Cambrian Academy

ADULT WORKSHOP WITH JONATHON BRIER

22 Mar 18 at 11:00 until 16:00

INTRODUCTION TO OIL PAINT AND PORTRAITURE 

March 22nd 2018 - 11am - 4pm

Using oil paint and portraiture Jonathon Brier aims to lead you through a process, enabling you to leave the class working confidently with oils.

Fee: £50


CYFLWYNIAD I PAENT OLEW A PORTREADAU

Mawrth 22nd 2018 - 11yb - 4yp

Yn defnyddio paent olew a portreadau, nod Jonathan Brier yw arwain chi trwy broses sy’n eich alluogi chi adael y dosbarth yn gweithio’n hyderus gydag olewau

Ffi: £50