Royal Cambrian Academy

Open Art Exhibition

Dates for submissions are Thursday 6th & Friday 7th December 2018.

Lower Gallery
19 Mar 18- 28 Apr 18

SUSAN GATHERCOLE RCA

Blwyddyn o Grochenwaith,  Planhigion a Phatrymau - A Year of Pottery, Plants and Pattern

Find out more »
Upper Gallery
19 Mar 18- 28 Apr 18

JOHN HEDLEY RCA

Gwaith ar y Gweill Ffurfiau Naturiol Crete ac Ynys Mon - Work in Progress, Natural Forms Crete and Ynys Mon

Find out more »
Upper Gallery
19 Mar 18- 28 Apr 18

PETER HOLLOWAY RCA

Gorwel Disgyrchiant Ffurf Gwacter - Horizon Gravity Form Emptiness

Find out more »

Future Exhibitions

Lower Gallery
5 May 18- 30 May 18

ANGERDD I GYMRU - A PASSION FOR WALES

Yn Cofio Celf Kyffin Williams PPRCA Centenary Celebration

Find out more »
Upper Gallery
5 May 18- 30 May 18
DAVID LLOYD GRIFFITHS RCA

DAVID LLOYD GRIFFITHS RCA

Find out more »
All Galleries
7 Jul 18- 8 Sep 18

136fed ARDDANGOSFA HAF BLYNYDDOL - 136th ANNUAL SUMMER EXHIBITION

Glannau Epig a Byddoedd Mewnol - Epic Shores and Inner Worlds

Find out more »
Upper Gallery
15 Sep 18- 20 Oct 18

TRWY WAHODDIAD - BY INVITATION

Stephen West AFG yn curadu ddetholiad o artistiaid Cymreig, peintiwr, ceramegwyr a cherflynwyd - Stephen West RCA curates his selection of Welsh artists, painters, ceramicists and sculptors

Find out more »
Lower Gallery
15 Sep 18- 20 Oct 18

SHANI RHYS JAMES AFG/RCA

Preswyliaeth Efrog Newydd - New York Residency

Find out more »
Upper Gallery
27 Oct 18- 29 Dec 18

ROGER CECIL

Arddangosfa wedi'i drefnu gyda'r ystâd Roger Cecil a peter Wakelin awdur y Llyfr 'A Secret Artist' - An exhibition organised with the Roger Cecil estate and Peter Wakelin author of the book 'A Secret Artist'.

Find out more »
Lower Gallery
27 Oct 18- 29 Dec 18

ARDDANGOSFA NADOLIG AELODAU AFG - RCA MEMBERS CHRISTMAS EXHIBITION

Detholiad o weithiau fforddiadwy i'w gwerthu oddi ar y wal - A selection of affordable works for sale off the wall

Find out more »