Royal Cambrian Academy

Lower Gallery
16 Sep 17 - 14 Oct 17

Paul Joyner RCA Eiconau Cymreig - Welsh Icons

Paul Joyner RCA 

Eiconau Cymreig - Welsh Icons

Mae eiconau yn ddelweddau sy’n cyflwyno neges y testun a hefyd, weithiau,syniadau hanesyddol, crefyddol neu emosiynol. Rwyf wedi trefnu'r eiconau i adlewyrchu'r mathau o destunau sy’n bwysig i mi ar hyn o bryd. Mae rhai yn amlwg yn trafod pethau cenedlaethol (fel Nye, Non a Buddug) ond hefyd credaf fod eraill yn edrych ar eiconau o gyfeiriad arall.

We often associate the icon with figures of national importance and I show some here. But icons also live with us. They are in the land and the sea. My task has been to find them and display something of their wonder. I hope that you enjoy my paintings of different types of Welsh icons.

Own the art you love

Collectorplan is an interest-free* credit service to help you buy contemporary art and craft in Wales.

Over 50 galleries in Wales participate in the Collectorplan scheme which assists UK residents to buy original works of art and crafts by living artists.