Royal Cambrian Academy

Upper Gallery
3 Sep 21 - 9 Oct 21

Catrin Williams - Dawnsio'r Polca / Polka Dancing

Dechreuodd Catrin Williams arddangos ei gweithiau celf ar ddiwedd yr 1980au ac ers hynny mae ei gwaith wedi teithio ar draws y byd. Fe’i magwyd ar fferm fynydd yng Nghefnddwysarn ger Y Bala, ond mae wedi byw wrth ymyl y môr ym Mhwllheli ers 1996. Cymreictod - neu yn hytrach y profiad o fyw yn Nghymru - yw un o’r themau cryfaf yng ngwaith Catrin Williams; mae’r ddresel, y dillad, wynebau ac arferion y teulu i gyd yn aml wedi gweu drwy’i gilydd ac yn mynnu sylw. Dros amser datblygodd y themau cartrefol a theuluol i gynnwys elfennau o’r symbolau twristaidd o Gymru fel y llieiniau golchi llestri ystrydebol. Mae atsain o’i thirluniau cynnar o fynyddoedd y Berwyn yn amlwg yn ei darnau diweddaraf ond arfordir a thraethau penrhyn Llŷn yw’r ysbrydoliaeth bellach.

Mae’r darnau diweddaraf hyn yn aml-gyfrwng ac yn datblygu syniadau o gwmpas thema cerddoriaeth y ddwy gerddor Lleuwen Steffan a Gwenno Saunders yn ogystal â chwedloniaeth a delweddau symboliaeth Gymreig.

Mae’r peintiad olew yn gyfuniad o sawl thema sydd o diddordeb byw iddi - cerddoriaeth; chwedloniaeth a symboliaeth Gymreig; a gwaith yr artist Gillian Ayres, a dreuliodd gyfnod o 9 mlynedd yn yr wythdegau yn byw yn Llaniestyn, ddim yn bell o gartref Catrin ym Mhwllheli. Mae’r paentiad yn llawn symboliaeth a chyfeiriadaeth sy’n gallu cwestiynu a chyfoethogi, ond mae modd hefyd mwynhau’r gwaith am ei liw a’i afiaith - mae modd ei fwynhau ar sawl lefel.


Catrin Williams has exhibited her art widely since the late 1980s. Brought up on a hill-farm near Bala, she has lived near the sea at Pwllheli since 1996. Welshness - or rather the experience of living in Wales - is an obvious theme in Catrin Williams’ work, she has embodied the Welsh dresser, clothes, faces and family customs in her work. Family and homely themes have also developed into studies of the tourist imagery of Wales such as the dreaded cliché-ridden tea-towels. Recent landscape works echo her early paintings of the Berwyn mountains but it’s the coastline and the sea around the Llŷn Peninsula which are the inspiration. The music of Lleuwen Steffan and Gwenno Saunders as well as Welsh mythology and symbols have inspired many of these newer mixed media works.

The oil painting is a combination of several themes that interest her - music; mythology and Welsh symbolism; and the work of artist Gillian Ayres, who spent a period of 9 years in the eighties living in Llaniestyn, not far from Catrin's home in Pwllheli. The painting is full of symbolism and an orientation that can question and enrich, but the work can also be enjoyed for its exuberance of colour - the works can be enjoyed on many levels.


Own the art you love

Collectorplan is an interest-free* credit service to help you buy contemporary art and craft in Wales.

Over 50 galleries in Wales participate in the Collectorplan scheme which assists UK residents to buy original works of art and crafts by living artists.