Search
  Close

  Nothing in your cart yet, add something.

  manual override of alt text

  LIFE DRAWING CLASSES JANUARY 2022

  Event Dates
  12/01/22 - 22/03/22

  Life Drawing at the RCA

  12 Jan 22 at 19:00 until 21:00

  The Royal Cambrian Academy runs regular life drawing courses throughout the year.

  The course is incredibly popular and there is often a waiting list.

  To address Covid guidelines and to re assure our participants, models and artists the new course of classes will be limited to 10 participants only.

  Each course consists of 10 sessions.

  A different professional practicing artist will lead each class, this provides a diverse range of approaches and styles.

  There is a different model at each session and there will be a range of different poses both long and short throughout each class.

  Suitable for beginners and those with experience.

  The gallery will provide easels.

  Bring drawing equipment and paper/sketch book-whatever you feel comfortable using or would like to experiment with.

  There will be occasions when tutors will use specific materials such as paint or collage, on these occasions the materials will be provided.

  Booking is essential.

  The Price of the course is £100

  The sessions will be held on the following dates

  January 12,19,26

  February 2,9,16, 23

  March 9,16,22

  THESE DATES ARE NOW FULLY BOOKED

  We are therefore running an additional course of classes on Tuesdays

  January 11,18, 25

  February 1, 8, 15, 22

  March 8, 15, 22

  Please ring the gallery 01492 593413 to book a space.

  Mae'r Academi Frenhinol Gymreig yn cynnal cyrsiau lluniadu bywyd trwy gydol y flwyddyn.

  Mae'r cwrs yn hynod boblogaidd ac yn aml mae’r rhestr yn hir.

  Er mwyn mynd i’r afael â chanllawiau Covid ac i roi sicrwydd i’n cyfranogwyr, modelau ac artistiaid bydd dosbarthiadau y cwrs newydd yn gyfyngedig i 8 cyfranogwr yn unig.

  Mae pob cwrs yn cynnwys 10 sesiwn.

  Bydd gwahanol artistiaid proffesiynol yn arwain pob dosbarth, bydd hyn yn darparu amrywiaeth o ddulliau ac arddulliau gwahanol.

  Bydd model gwahanol ym mhob sesiwn a bydd amrywiaeth o wahanol beri. rhai hir a rhai byr, ym mhob dosbarth.

  Yn addas ar gyfer dechreuwyr a'r rhai sydd â phrofiad.

  Bydd yr oriel yn darparu îsl.

  Dewch ag offer lluniadu a phapur / llyfr braslunio - beth bynnag rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn ei ddefnyddio neu yr hoffech chi arbrofi ag ef.

  Weithiau bydd tiwtoriaid yn defnyddio deunyddiau penodol fel paent neu ludwaith, ar yr adegau hyn bydd deunyddiau yn cael eu darparu.

  Mae archebu'n hanfodol.

  Pris y cwrs yw £100

  Cynhelir y sesiynau ar y dyddiadau canlynol

  Ionawr 12,19,26

  Chwefror 2,9,16, 23

  Mawrth 9,16,23

  NAWR WEDI'I ARCHEBU'N LLAWN

  Bydd cwrs newydd yn cael ei gynnal

  Ionawr 11, 18, 25

  Chwefror 1, 8, 15, 22

  Mawrth 8, 15, 22

  Ffoniwch yr oriel 01492 593413 i archebu lle.


  12 Jan 22 at 19:00 until 21:00

  The Royal Cambrian Academy runs regular life drawing courses throughout the year.

  The course is incredibly popular and there is often a waiting list.

  To address Covid guidelines and to re assure our participants, models and artists the new course of classes will be limited to 10 participants only.

  Each course consists of 10 sessions.

  A different professional practicing artist will lead each class, this provides a diverse range of approaches and styles.

  There is a different model at each session and there will be a range of different poses both long and short throughout each class.

  Suitable for beginners and those with experience.

  The gallery will provide easels.

  Bring drawing equipment and paper/sketch book-whatever you feel comfortable using or would like to experiment with.

  There will be occasions when tutors will use specific materials such as paint or collage, on these occasions the materials will be provided.

  Booking is essential.

  The Price of the course is £100

  The sessions will be held on the following dates

  January 12,19,26

  February 2,9,16, 23

  March 9,16,22

  THESE DATES ARE NOW FULLY BOOKED

  We are therefore running an additional course of classes on Tuesdays

  January 11,18, 25

  February 1, 8, 15, 22

  March 8, 15, 22

  Please ring the gallery 01492 593413 to book a space.

  Mae'r Academi Frenhinol Gymreig yn cynnal cyrsiau lluniadu bywyd trwy gydol y flwyddyn.

  Mae'r cwrs yn hynod boblogaidd ac yn aml mae’r rhestr yn hir.

  Er mwyn mynd i’r afael â chanllawiau Covid ac i roi sicrwydd i’n cyfranogwyr, modelau ac artistiaid bydd dosbarthiadau y cwrs newydd yn gyfyngedig i 8 cyfranogwr yn unig.

  Mae pob cwrs yn cynnwys 10 sesiwn.

  Bydd gwahanol artistiaid proffesiynol yn arwain pob dosbarth, bydd hyn yn darparu amrywiaeth o ddulliau ac arddulliau gwahanol.

  Bydd model gwahanol ym mhob sesiwn a bydd amrywiaeth o wahanol beri. rhai hir a rhai byr, ym mhob dosbarth.

  Yn addas ar gyfer dechreuwyr a'r rhai sydd â phrofiad.

  Bydd yr oriel yn darparu îsl.

  Dewch ag offer lluniadu a phapur / llyfr braslunio - beth bynnag rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn ei ddefnyddio neu yr hoffech chi arbrofi ag ef.

  Weithiau bydd tiwtoriaid yn defnyddio deunyddiau penodol fel paent neu ludwaith, ar yr adegau hyn bydd deunyddiau yn cael eu darparu.

  Mae archebu'n hanfodol.

  Pris y cwrs yw £100

  Cynhelir y sesiynau ar y dyddiadau canlynol

  Ionawr 12,19,26

  Chwefror 2,9,16, 23

  Mawrth 9,16,23

  NAWR WEDI'I ARCHEBU'N LLAWN

  Bydd cwrs newydd yn cael ei gynnal

  Ionawr 11, 18, 25

  Chwefror 1, 8, 15, 22

  Mawrth 8, 15, 22

  Ffoniwch yr oriel 01492 593413 i archebu lle.

  Chwilio Safle

   Cau