Search
  Close

  Nothing in your cart yet, add something.

  manual override of alt text

  Mwy am yr AFG

  Mae Academyddion Brenhinol Cymreig (Aelodau) yn arlunwyr, cerflunwyr, gwneuthurwyr printiau, ffotograffwyr a phenseiri gweithredol caiff eu henwebu gan eu cyfoedion yn dilyn proses dewis a dethol. Llywydd presennol yr Academi ydy Ann Lewis. Gallai hyd at 150 fod yn Academyddion ar unrhyw un adeg.

  Sefydlwyd yr Academi Frenhinol Gymreig ym 1881 ac fe dderbyniodd Siarter Frenhinol gan y Frenhines Victoria’r flwyddyn ganlynol. Erbyn hyn, mae’n ganolfan rhagoriaeth artistig yng Nghymru. Nodau’r Academi ydy: arddangos gwaith gan academyddion, hyrwyddo egin artistiaid o safon, cynnal arddangosfeydd hanesyddol a chynnig canolfan fywiog ac addysgiadol.

  Chwilio Safle

   Cau